Kurz je určen pro studenty s velmi dobrou znalostí jazyka a pro ty, kteří absolvovali kurz Pokročilí 1.

Typ kurzu:

  • lekce jsou zaměřeny na praktické vyžití jazyka v různých situacích
  • důraz je kladen na psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení a konverzaci
  • na této úrovni je kladen velký důraz na práci s textem a obohacování slovní zásoby

Na konci kurzu:

  • umím promluvit na všechna témata a vyjádřit se k nim
  • zvládnu interpunkci, psaní i/y, s/z, pravopis
  • mám komplexní znalost české gramatiky
  • umím tvořit slova odvozováním a skládáním, znám zkratky a zkratková slova

Konverzační témata:

  • jsou vybrána na základě požadavků studentů; součástí hodin je četba novinových a odborných článků, povídek a následná debata k daným tématům

Délka kurzu:

32 vyučovacích hodin, tj. 16 x 90 min

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

Česky krok za krokem 2, Čeština pro cizince 2 (vybrané kapitoly), materiály připravené lektorem, novinové články, česká beletrie (např. povídky Jana Nerudy) a odborné články

Česky krok za krokem 2

 

Termíny & přihláška:

K nabídce kurzů a seznamu termínů (dočasně budete přesměrováni)

 

Příliš složité? Zkuste předcházející kurz Pokročilí 1.
Jednoduché? Pak zkuste navazující kurz Velmi pokročilí 1.

« Zpět na jazykové úrovně