Tento přípravný kurz z českého jazyka je určen zájemcům o složení zkoušky na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce na základě vyhlášky MŠMT podle § 182a odst. 2 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Intenzivní kurz má za cíl:

  • posílit všechny jazykové schopnosti a dovednosti (mluvení, poslech a porozumění, čtení a psaní)
  • seznámit studenta s podobou zkoušky
  • poskytnout všechny potřebné informace o zkoušce (cena + možnosti financování, termíny a místo konání, opakování zkoušky atd.)
  • umožnit studentovi si zkoušku zkusit nanečisto
  • poskytnout tipy a nacvičit strategii pro vykonání jednotlivých typů úloh

Uchazeči o kurz musí:

  • absolvovat kurz Začátečníci 1 nebo prokázat znalosti odpovídající znalostem, které by měl mít student po absolvování kurzu Začátečníci 1, jinými slovy zájemce o kurz nesmí nastoupit do kurzu jako úplný začátečník
  • zaplatit kurzovné (zahrnuje studijní materiály)

Kurzy, ceny & přihláška:

K nabídce kurzů a seznamu termínů » (budete přesměrováni na anglickou část webu)

Jak zkouška vypadá?

Více informací ke zkoušce
Zkušební test: stáhnout (PDF)