Přehled základních informací ke každému z nabízených kurzů češtiny pro cizince rozdělených dle úrovní: pro koho je kurz určen, délka kurzu a na jakých materiálech je kurz vystavěn.

Úroveň A1

Začátečníci 1 (Beginner 1)

 • úplní začátečníci (určeno pro zájemce bez jakékoliv znalosti jazyka, popř. pro ty, kteří mají minimalní znalost a chtějí si osvěžit úplné základy)
 • hodinová dotace 16 x 90 min
 • vyučovací materiály: New Czech Step by Step (lekce 1 – 6), Čeština pro cizince (vybrané kapitoly), materiály připravené lektorem

Více o kurzu Začátečníci 1 »

Začátečníci 2 (Beginner 2)

 • navazující kurz na kurz začátečníci 1 (určeno pro studenty, kteří absolvovali kurz začátečníci 1 nebo pro ty, kteří zvládli základy jako gram. rod, časování sloves, akuzativ sg; mají omezenou slovní zásobu – např. dokáží se představit, objednat si v restauraci atd.; zvládnou velmi jednoduhými větami komunikovat v přítomném a minulém čase)
 • hodinová dotace 16 x 90 min
 • vyučovací materiály: New Czech Step by Step (lekce 7 – 13), Čeština pro cizince (vybrané kapitoly), materiály připravené lektorem

Více o kurzu Začátečníci 2 »

Falešní začátečníci (False Beginner)

 • kurz pro ty, kteří s češtinou začínali nesčetněkrát a pro ty, kteří mají češtinu „odposlouchanou“, ale nedokáží se srávně vyjádřit, poskládat větu atd.
 • hodinová dotace 16 x 90 min
 • vyučovací materiály: budou stanoveny po první hodině, New Czech Step by Step, materiály připravené lektorem

Více o kurzu Falešní začátečníci »

Úroveň A2

Mírně pokročilí (Pre-Intermediate)

 • určeno pro zájemce, kteří absolvovali kurz začátečníci 2, příp. falešní začátečníci nebo pro studenty, kteří mají základy za sebou (např. umí se jednoduchými větami vyjádřit v přítomném, minulém i budoucím čase ke každodenním situacím, chápou a umí rozlišovat perf. a impf. slovesa)
 • hodinová dotace 16 x 90 min
 • vyučovací materiály: New Czech Step by Step (lekce 14 – 20), Čeština pro cizince (vybrané kapitoly), materiály připravené lektorem

Více o kurzu Mírně pokročilí »

Úroveň B1

Středně pokročilí 1 (Intermediate 1)

 • určeno pro studenty, kteří absolvovali kurz mírně pokročilí nebo pro ty, kteří mají dobrou znalost jazyka. Studenti ovládají všechny pády a časy, umí použít jednoduchý kondicionál, imperativ
 • hodinová dotace 16 x 90 min
 • vyučovací materiály: Česky krok za krokem 2, Čeština pro cizince (vybrané kapitoly), materiály připravené lektorem, Čeština pro život

Více o kurzu Středně pokročilí 1 »

Středně pokročilí 2 (Intermediate 2)

 • určeno pro zájemce, kteří ukončili kurz středně pokročilí 1
 • hodinová dotace 16 x 90 min
 • vyučovací materiály: Česky krok za krokem 2, Čeština pro cizince B1(vybrané kapitoly), materiály připravené lektorem, Čeština pro život

Více o kurzu Středně pokročilí 2 »

Úroveň B2

Na této úrovni je kladen velký důraz na práci s textem a obohacování slovní zásoby.

Pokročilí 1 (Upper Intermediate 1)

 • určeno pro studenty s výbornou znalostí jazyka
 • hodinová dotace 16 x 90 min
 • vyučovací materiály: Česky krok za krokem 2, Čeština pro cizince B2 (vybrané kapitoly), materiály připravené lektorem, česká beletrie (např. povídky Jana Nerudy)

Více o kurzu Pokročilí 1 »

Pokročilí 2 (Upper Intermediate 2)

 • určeno pro studenty s výbornou znalostí jazyka
 • hodinová dotace 16 x 90 min
 • vyučovací materiály: Česky krok za krokem 2, Čeština pro cizince B2 (vybrané kapitoly), materiály připravené lektorem, česká beletrie (např. povídky Jana Nerudy)

Více o kurzu Pokročilí 2 »

Úroveň C1

Velmi pokročilí 1 (Advanced 1) – konverzace

 • určeno pro studenty s velmi pokročilou znalostí
 • hodinová dotace 16 x 90 min
 • materiály připravené lektorem, novinové články, texty z internetu

Velmi pokročilí 2 (Advanced 2) – konverzace

 • určeno pro studenty s velmi pokročilou znalostí
 • hodinová dotace 16 x 90 min
 • materiály připravené lektorem, novinové články, texty z internetu