Tento kurz českého jazyka je určen studentům s velmi dobrou znalostí jazyka, dále pak pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 2.

Typ kurzu:

  • lekce jsou zaměřeny na praktické vyžití jazyka v různých situacích
  • důraz je kladen na psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení a konverzaci
  • na této úrovni je kladen velký důraz na práci s textem a obohacování slovní zásoby

Z gramatiky zvládnu:

  • předložková spojení s různými významy
  • skloňovat cizí a obtížná slova včetně číslovek
  • použít složitá souvětí
  • pasivum zvratné i opisné

Konverzační témata:

  • jsou vybrána na základě požadavků studentů; součástí hodin je četba novinových článků a povídek a následná debata k daným tématům

Délka kurzu:

32 vyučovacích hodin, tj. 16 x 90 min

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

Česky krok za krokem 2, Čeština pro cizince 2 (vybrané kapitoly), materiály připravené lektorem, novinové články, česká beletrie (např. povídky Jana Nerudy) a odborné články

Česky krok za krokem 2

 

Termíny & přihláška:

K nabídce kurzů a seznamu termínů (dočasně budete přesměrováni)

 

Příliš složité? Zkuste předcházející kurz Středně pokročilí 2.
Jednoduché? Pak zkuste navazující kurz Pokročilí 2.

« Zpět na jazykové úrovně