Tento kurz českého jazyka je určen pro úplné začátečníky a pro ty, kteří mají minimální znalosti jazyka a chtějí si osvěžit naprosté základy češtiny.

Typ kurzu:

 • lekce jsou zaměřeny na praktické vyžití jazyka v běžných, každodenních situacích
 • důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti českých hlásek, mluvení, psaní, čtení a poslechová cvičení

Na konci kurzu:

 • se budu umět představit a vyjádřít se na jednoduchá témata v běžných situacích
 • jednoduchými větami a frázemi sdělit svoje potřeby svému okolí
 • budu rozumět orientačním a informačním tabulím
 • budu schopen si objednat v restauraci a komunikovat v obchodě
 • budu umět počítat od 0 – 1 000 000
 • umím se zeptat na cestu
 • rozumím časovým údajům (čas, datum, měsíce a roky)

Z gramatiky zvládnu:

 • gramatický rod
 • časování sloves a jejich zápor
 • zájmena (osobní, ukazovací, přivlastňovací)
 • akuzativ singuláru
 • minulý čas
 • budoucí čas sloves pohybu
 • pochopím systém pádů v češtině a jejich role ve větě

Konverzační témata:

 • představení se
 • já a moje rodina
 • v restauraci
 • jídlo (základní potraviny, ovoce, zelenina)

Délka kurzu:

32 vyučovacích hodin, tj. 16 x 90 min

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

New Czech step by step (lekce 1 – 6), Čeština pro cizince (vybrané kapitoly), materiály připravené lektorem

New Czech Step by Step

New Czech Step by Step

Termíny & přihláška:

K nabídce kurzů a seznamu termínů (dočasně budete přesměrováni)

 

Příliš jednoduché? Pak zkuste navazující kurz Začátečníci 2.

« Zpět na jazykové úrovně