Kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1 nebo pro ty, kteří zvládli základy jako gram. rod, časování sloves, akuzativ sg; mají omezenou slovní zásobu – např. dokáží se představit, objednat si v restauraci atd.; zvládnou velmi jednoduchými větami komunikovat v přítomném a minulém čase.

Typ kurzu:

 • lekce jsou zaměřeny na praktické vyžití jazyka v běžných, každodenních situacích
 • důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti českých hlásek, mluvení, psaní, čtení a poslechová cvičení

Na konci kurzu:

 • budu umět popsat kde a jak bydlím
 • budu chopen komunikovat u lékaře (např. popsat jednoduchými větami svoje zdravotní problémy)
 • znám části lidského těla
 • umím popsat cestu a odpovědět na otázku kam?
 • budu schopen si objednat v restauraci a komunikovat v obchodě
 • umím pracovat s recepty

Z gramatiky zvládnu:

 • neurčitá a záporná zájména a příslovce
 • budoucí čas perfektivních a imperfektivních sloves
 • slovesa pohybu a jejich předpony
 • nominativ a akuzativ plurálu
 • genitiv singuláru a jeho funkce

Konverzační témata:

 • „můj dům, můj hrad“
 • moje koníčky
 • cestujeme
 • u lékaře
 • vaření

Délka kurzu:

32 vyučovacích hodin, tj. 16 x 90 min

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

New Czech Step by Step (lekce 7 – 13), Čeština pro cizince (vybrané kapitoly), materiály připravené lektorem

New Czech Step by Step

New Czech Step by Step

Termíny & přihláška:

K nabídce kurzů a seznamu termínů (dočasně budete přesměrováni)

 

Příliš složité? Zkuste předcházející kurz Začátečníci 1.
Jednoduché? Pak zkuste navazující kurz Mírně pokročilí.

« Zpět na jazykové úrovně