Kurz je určen pro ty, kteří s češtinou začínali nesčetněkrát a pro ty, kteří mají češtinu „odposlouchanou“, ale nedokáží se správně vyjádřit, sestavit větu. Student si zopakuje základy na základě nových témat a gramatiky.

Typ kurzu:

 • lekce jsou zaměřeny na praktické vyžití jazyka v běžných, každodenních situacích
 • důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti českých hlásek, mluvení, psaní, čtení a poslechová cvičení

Na konci kurzu:

 • budu umět jednoduchými větami a frázemi sdělit svoje potřeby svému okolí
 • budu rozumět orientačním a informačním tabulím
 • budu schopen si objednat v restauraci a komunikovat v obchodě
 • umím popsat cestu a odpovědět na otázku kam?
 • budu chopen komunikovat u lékaře (např. popsat jednoduchými větami svoje zdravotní problémy)

Z gramatiky zvládnu:

 • látku z kurzu Začátečníci 1 (intenzivní opakování)
 • budoucí čas perfektivních a imperfektivních sloves
 • slovesa pohybu a jejich předpony
 • nominativ a akuzativ plurálu
 • genitiv sg. a jeho fce

Konverzační témata:

 • v restauraci
 • jídlo (základní potraviny, ovoce, zelenina)
 • já a moje koníčky
 • cestujeme
 • u lékaře

Délka kurzu:

32 vyučovacích hodin, tj. 16 x 90 min

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

Čeština expres, New Czech Step by Step, Čeština pro cizince (vybrané kapitoly), materiály připravené lektorem
Struktura a nápň hodin se přizpůsobí znalostem a dovednostem studentů.

New Czech Step by Step

New Czech Step by Step

Termíny & přihláška:

K nabídce kurzů a seznamu termínů (dočasně budete přesměrováni)

Příliš složité? Zkuste předcházející kurz Začátečníci 1.
Jednoduché? Pak zkuste navazující kurz Mírně pokročilí.

« Zpět na jazykové úrovně