Kurz je určen pro zájemce, kteří absolvovali kurz Začátečníci 2, příp. Falešní začátečníci nebo pro studenty, kteří mají základy za sebou (např. umí se jednoduchými větami vyjádřit v přítomném, minulém i budoucím čase ke každodenním situacím, chápou a umí rozlišovat perf. a impf. slovesa)

Typ kurzu:

 • lekce jsou zaměřeny na praktické vyžití jazyka v běžných, každodenních situacích
 • důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti českých hlásek, mluvení, psaní, čtení a poslechová cvičení

Na konci kurzu:

 • umím jednoduchými větami vyjádřit svoje názory a postoje
 • napsat stukturovaný životopis, krátké instrukce, vyplnit osobní údaje do žádostí a formulářů
 • rozumím krátkým informačním zprávám (mluvené i psané)
 • napsat dopis, email
 • konverzovat na mnohá témata
 • umím popsat svoje okolí a vztahy mezi lidmi

Z gramatiky zvládnu:

 • lokál jednotného čísla
 • kondicionál a kondicionální věty
 • příslovce a stupňování adjektiv
 • dativ sg. a vazby s dativem
 • instrumentál
 • imperativ

Konverzační témata:

 • životopis
 • počasí
 • oblečení
 • vztahy mezi lidmi
 • komunikace na nádraží, poště

Délka kurzu:

32 vyučovacích hodin, tj. 16 x 90 min

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

New Czech step by step (lekce 14 – 20), Čeština pro cizince (vybrané kapitoly), materiály připravené lektorem

New Czech Step by Step

New Czech Step by Step

Termíny & přihláška:

K nabídce kurzů a seznamu termínů (dočasně budete přesměrováni)

Příliš složité? Zkuste předcházející kurz Začátečníci 2.
Jednoduché? Pak zkuste navazující kurz Středně pokročilí 1.

« Zpět na jazykové úrovně