Tento kurz českého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 1 nebo pro ty, kteří mají dobrou znalost jazyka. Studenti ovládají všechny pády v jednotném čísle substantiv, adjektiv a zájmen.

Typ kurzu:

 • lekce jsou zaměřeny na praktické vyžití jazyka v různých situacích
 • důraz je kladen na nácvik konverzace, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení

Na konci kurzu:

 • umím prezentovat sebe a svoje názory, umím konstruktivně oponovat a diskutovat na různá témata
 • umím vyplnit a napsat žádosti a formuláře
 • vím jak vyřídit reklamaci a stížnosti

Z gramatiky zvládnu:

 • množné číslo substantiv, adjekti v a zájmen
 • vid a významy předpon u sloves
 • objektové konstrukce s ak. a s dat.
 • pasivum
 • komparace adjektiv a adverbií
 • časové spojky a výrazy

Konverzační témata:

 • svátky a tradice
 • sport a hry
 • zdraví a životní styl
 • kultura a umění
 • společnost, hodnoty a my

Délka kurzu:

32 vyučovacích hodin, tj. 16 x 90 min

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

Česky krok za krokem 2, Čeština pro cizince B1 (vybrané kapitoly), materiály připravené lektorem, Čeština pro život

Česky krok za krokem 2

Čeština pro život

Termíny & přihláška:

K nabídce kurzů a seznamu termínů (dočasně budete přesměrováni)

 

Příliš složité? Zkuste předcházející kurz Středně pokročilí 1.
Jednoduché? Pak zkuste navazující kurz Pokročilí 1.

« Zpět na jazykové úrovně