Tento kurz češtiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí nebo pro ty, kteří mají dobrou znalost jazyka. Studenti ovládají všechny pády v jednotném čísle a časy, umí použít jednoduchý kondicionál, imperativ.

Typ kurzu:

 • lekce jsou zaměřeny na praktické vyžití jazyka v běžných, každodenních situacích
 • důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti českých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení

Na konci kurzu:

 • budu umět představit sebe a své okolí
 • budu schopen popsat svoje okolí a vztahy mezi lidmi, jak bydlím a žiji
 • umím pracovat s inzeráty (bydlení, hledám práci), vyplnit úřední formulář
 • umím konverzovat na probraná témata, dokáži vyjádřit svůj názor za použití různých frází a obratů
 • dokáži reagovat na každodenní situace
 • umím napsat delší texty na různá témata

Z gramatiky zvládnu:

 • gramatické termíny, rod, deklinaci někdo, něco, nikdo, nic
 • všechny pády v jednotném čísle
 • základní formy pádů v plurálu

Konverzační témata:

 • seznamujeme se
 • rodina a rodinné vztahy
 • kde bydlíme a žijeme
 • cestování včera a dnes
 • práce nebo poslání
 • slavíme narozeniny, svátky a výročí

Délka kurzu:

32 vyučovacích hodin, tj. 16 x 90 min

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

Česky krok za krokem 2, Čeština pro cizince B1 (vybrané kapitoly), materiály připravené lektorem, Čeština pro život

Česky krok za krokem 2

Čeština pro život

Termíny & přihláška:

K nabídce kurzů a seznamu termínů (dočasně budete přesměrováni)

 

Příliš složité? Zkuste předcházející kurz Mírně pokročilí.
Jednoduché? Pak zkuste navazující kurz Středně pokročilí 2.

« Zpět na jazykové úrovně